Biz Fark Ettiririz...

Kurumsal

BİZ KİMİZ ?

VİZYONUMUZ

Bir yöneticinin çalışma gücünün dörtte üçünü üzerinde harcadığı şeyin, pek
çok işte en pahalı kalemin, bir kuruluşun sahip olduğu en büyük ve en
değerli kaynağın, bir anne babanın yıllarca üzerinde durduğu emek
harcadığı tek şeyin; ‘’İnsan’’ olduğunun bilincinde olarak tüm
danışanlarımıza bu vizyonda değer katmayı hedefliyoruz.

MİSYONUMUZ

Bireylerin, çiftlerin, ailelerin ve kurumların toplumda farkındalığını yaşatmak
ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, sosyalleşmeyi kolaylaştırmak,
doğru hedefler belirlemelerinde yardımcı olmak ve mutlu ve güvende
olabilmelerini sağlama, hedeflediği değişim süreçlerine bilimsel temelli, hızlı
ve uygulanabilir çözümler üreterek, zamanla da otomatik olarak
uygulayacakları profesyonel bir davranış tarzı geliştirmelerini sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ
İnsan ve insanla ilgili her konuda bilimsel ve koçluk disiplini çerçevesinde
verilebilecek tüm eğitim alanlarında yer almaya çalışır, hangi koşullarda
olursa olsun insan davranışlarına pusula olan prensip ya da içten gelen
değerlerin motive ettiği, dürüstlüğü ve kişisel bütünlüğünden ödün
vermeyiz.

ÖNCÜLÜK

Koçluk ve Kişisel Gelişim alanında Türkiye’de alanımızdaki gelişmeleri,
bilimsel saygınlığı olan ülkelerin yetkin kurumlarından izleyerek meslek içi
eğitimler düzenlemek, gençleri mesleğe hazırlamak, Koçluk ve Kişisel
Gelişimin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak önemli
amaçlarımızdandır. Faaliyet alanımız ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izler,
uluslararası literatürün ve akademik çalışmaların nabzını tutar, ülkemizde
Koçluk ve Kişisel Gelişim mesleğinin gelişimine öncülük ederiz.